AVLYST: Samarbeidslæring i klasserommet, for hele team på barne – og ungdomsskole

20. september, deretter tre nettverkssamlinger
13.00 - 16.00

Kurs og nettverk i samarbeidslæring er for team som er nysgjerrige og ønsker å prøve ut samarbeidslæring i sine klasserom. Nettverket vil gå over fire ettermiddager, og når du melder deg på første samling har du automatisk meldt deg på for alle de fire gangene. Samlingene vil bestå av teoretisk forankring i hva samarbeidslæring er, opplæring av selve metodikken, praktiske øvelser, trening tilbake på skolen og erfaringsdeling. Oversikt over ettermiddagene for samlingene:

Mandag 20.september kl. 13.00 – 16.00; fysisk oppmøte

Mandag 11.oktober kl. 13.00 – 16.00; fysisk oppmøte

Mandag 15.november kl. 14.00 – 16.00; Teams-samling

Mandag 17.januar kl. 13.30 – 16.00; fysisk samling

Kurssted: Dette kommer vi tilbake til

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Mari Lundhaug Pharo

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: