Samling 1 – felles nettverkssamling for avdelingsledere og basekoordinatorer i SFO

Fredag 29. september
kl. 08:30-11:00

Denne samlingen blir en felles kickstart for de to nettverkene i SFO. Nettverk for basekoordinatorer og nettverk for avdelingsledere med ansvar for SFO.  Terje Wiik, leder for Nettverket for SFO, vil stå for  det faglige innholdet.

Innhold

kl. 8.30- 11.00: LEK  OG INKLUDERENDE PRAKSIS 

  • Inkluderende praksis gjennom lek – Hvordan lek kan være en bro mellom undervisningsdelen og SFO, og hvordan den kan fremme vennskap, relasjonsbygging, språkutvikling, undring og kreativitet.
  • Voksne som støtter leken i SFO – Oppdag viktigheten av voksne som legger til rette for og støtter opp om leken i SFO-miljøet, slik at den kan blomstre og gi barna en god versjon av seg selv.
  • Barneperspektivet og medvirkning – Utforsk hvordan barns medvirkning krever et tydelig barneperspektiv, og lær hvordan du kan inkludere barna aktivt i beslutninger og aktiviteter.
  • Lekemiljøets betydning – Oppdag hvordan lekemiljøet, både innendørs og utendørs, kan forme og berike leken. Lær hvordan du kan skape et miljø som fungerer som en ekstra vikar på SFO, og som inspirerer barna til å utforske og lære.

kl. 11-12.00: ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER (frivillig)

  • Oppstart av arbeidet med utviklingsplan for inneværende skoleår.
  • Tips, råd, erfaringsutveksling

Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika, rom 222/223

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff og Berit Thoresen Dahle

Påmeldte: /150

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: