Samling 1 – nettverk flerspråklige elever

Mandag 4. september
kl. 13.00-16.00

Dette nettverket er for lærere og andre ressurspersoner som jobber med flerspråklige elever.

Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet med flerspråklige elever. Mer detaljert innholdsbeskrivelse vil bli lagt ut på Teams (Flerspråklige elever) i forkant av hver samling.

Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika

 

Ansvarlig: Konstanze Adele Stallard

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: