Samling 1 Snakkefaddere (inkl. implementering) – Pulje 2 skole

Onsdag 29.mars
kl. 09.00 -12.00

Vi ønsker rektor/leder og snakkefaddere i pulje 2 velkomne til første samling knyttet til «snakke med barn» som er et av tiltakene i det spesialpedagogiske kompetanseløftet i Bærum kommune.

Samlingen vil gi en introduksjon til arbeidet med denne kompetansepakken både med tanke på innhold og implementering.

Kurssted: Kunnskapssenteret 220

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Birgit Nesthorne Bråthe

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: