Samling 2 – matematikknettverk for barneskolen

Onsdag 29. november
13.30 - 16.00

Matematikknettverk for barneskolen

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby matematikknettverk for lærere i barneskolen skoleåret 2023/2024. Nettverket er for lærere som underviser i matematikk på barneskolen (1. – 7. trinn).

Hovedfokuset i nettverket vil være utforskende matematikkundervisning. Innholdet i samlingene vil ta utgangspunkt i det kjerneelementene i matematikk handler om, og vil derfor ikke ha større fokus på noen kunnskapsområder enn andre.

Sigrun Holmedal, universitetslektor ved OsloMet, vil stå for det faglige innholdet i samlingene.

Praktisk informasjon

I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt fire samlinger. Det er obligatorisk å delta på alle fire samlingene dersom man melder seg på nettverket. Det vil legges opp til noe mellomarbeid/utprøving mellom samlingene.

  • Samling 1: uke 42
  • Samling 2: uke 48
  • Samling 3: uke 3
  • Samling 4: uke 10

Alle samlingene planlegges til onsdag ettermiddag, mellom 13.30 og 16.00.

Påmelding til nettverket må skje i samråd med ledelsen ved egen skole. 

Kurssted: Rom U1C14, Kommunegården, Sandvika

Ansvarlig: Marthe Fallang

Påmeldte: /40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: