Samling 2 – nettverk avdelingsledere med ansvar for SFO

Fredag 24. november
kl. 08:30-11:00

Nettverk for avdelingsledere i SFO.

Antall samlinger: 4

Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til ledelse av SFO.

Tematikk:

  • Rammeplan for SFO
  • Hvordan lede SFO med kvalitet?
  • Lek, aktivitet og inkludering

Innhold samling 2: LEDERSTØTTE

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff og Berit Thoresen Dahle

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: