Samling 2 – Nettverk lesing

Torsdag 30. november
kl. 13.30-16.00

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger tilby nettverk for lærere og andre som jobber med lesing i skolen skoleåret 2023/2024. Nettverket passer best for dere som jobber med den andre leseopplæringen, også dere i ungdomsskolen.

Praktisk informasjon

I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt fire samlinger. Det er obligatorisk å delta på alle fire samlingene dersom man melder seg på nettverket. Det vil legges opp til noe mellomarbeid/utprøving mellom samlingene.

Innhold

Hege Rangnes fra Lesesenteret i Stavanger vil stå for det faglige innholdet på samlingene og tema for de fire samlingene vil være:

  • Samling 1 – Veiledet lesing, intensiv opplæring,
  • Samling 2 – Veiledet lesing, intensiv opplæring
  • Samling 3 – Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster
  • Samling 4 – Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster

Påmelding til nettverket må skje i samråd med ledelsen ved egen skole.

Mer om samling 2

Sted:  Kommunegården, rom U1C3.

Agenda:

Kl. 13.30-14.00: Presentasjon av et forskningsprosjekt

Kl. 14.00-14.15: Praksisfortelling – Er det en skole eller to som kan tenke seg å legge frem sine erfaringer? Meld fra til Camilla

Kl. 14.15-14.30: Pause

Kl. 14.30- 15.20: Samtale i grupper

Kl. 15.3016.00: Oppsummering i plenum

 

Husk å ta med heftet om veiledet lesing dere fikk på forrige samling. Har du det ikke, så finner du det digitalt her.

 

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: