Samling 2- Skolemiljønettverk

Mandag 30. oktober
Kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner. I tillegg er skoleledere, helsesykepleier og PPT velkomne til samlingene.

Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner, samt PP-rådgivere og helsesykepleiere.

Tema for samling 2:

Hvordan bruke pedagogisk analyse i skolemiljøsaker sammen med elever, foresatte og kollegaer?  v/ Nina Grini (UIS)

Påmelding i kursportalen eller på Teams til Bente Granberg eller Kristina Hofbauer.

Kurssted: Kunnskapssenteret

 

 

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: