Samling 2 Snakkefaddere – Pulje 2 skole

Onsdag 19. april
kl. 09.00 -12.00

Velkommen til snakkefaddere for skoler i pulje 2.

Dette er økt 1 av 2 hvor RVTS gjennomgår opplæringsmodulene som skal arbeides med på skolene gjennom skoleåret 23/24.

Kurssted: Kunnskapssenteret 220

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Birgit Nesthorne Bråthe

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: