Samling 3 – Nettverk begynneropplæring

Onsdag 14. februar
kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for lærere som jobber i 1. og 2. klasse. I løpet av året vil det være fire samlinger med ulik tematikk og innhold.

Mål: å gi lærere økt støtte, kompetanse og forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning, gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon.

Samling 3

Tema: Lek i begynneropplæringen

På samlingen vil dere få noe faglig input om lek og dens plass i skolen. Ellers er det lagt opp til mye refleksjon og deling i grupper. Levre, Lysaker og Rykkin skole har hatt lek som et satsningsområdet på 1. trinn siden i høst og de vil presentere og dele deres erfaringer med hvordan de jobber systematisk med både lærende lek og frilek.

Påmelding til nettverket må skje i samråd med ledelsen ved egen skole.

Kurssted: Kunnskapssenteret, rom 223

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: