Samling 3 – nettverk flerspråklige elever

Mandag 5.februar
Kl. 13.00-16.00

Dette nettverket er for lærere og andre ressurspersoner som jobber med flerspråklige elever.

Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet med flerspråklige elever.

Innhold for samling 3:

  • Velkommen
  • Informasjon om nettverket og arbeidet i grunnskoleavdelingen
  • Muntlige ferdigheter v/NAFO
  • Kartlegging av muntlige ferdigheter – generelt
  • Språk i bruk – dynamisk kartlegging
  • Praksiseksempel fra velkomstklassen Evje v/ Julie Iveland
  • Hvordan planlegger du en aktivitet for å skape muntlig kommunikasjon. Hvordan kan denne måten brukes for å få informasjon til kartlegging av muntlige ferdigheter?
  • Workshop: Vi tolker og analyserer muntlige ferdigheter
  • Oppdrag til neste samling 4. mars – teste ut en aktivitet hvor man vurderer en muntlig ferdighet.

Kurssted: Kunnskapssenteret, rom 223

Ansvarlig: Nina Kosberg

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: