[AVLYST] Samling 3 – nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen

Onsdag 31. januar
13.30 - 16.00

Denne samlingen er avlyst grunnet sykdom. Neste samling er 13. mars.

Nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen skoleåret 2023/2024.

Hovedfokuset i nettverket vil være på praktisk og utforskende læring i matematikk. Med dette som overskrift er det naturlig å komme innom andre, relaterte og relevante temaer. Målet er at innholdet i samlingene skal være praksisnært, det vil derfor også legges opp til erfaringsutveksling på tvers av skoler som en del nettverket.

Roar Bakken Stovner, førsteamanuensis ved OsloMet, vil stå for det faglige innholdet i samlingene.

Praktisk informasjon

I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt fire samlinger. Det er obligatorisk å delta på alle fire samlingene dersom man melder seg på nettverket. Det vil legges opp til noe mellomarbeid/utprøving mellom samlingene.

  • Samling 1: uke 41
  • Samling 2: uke 49
  • Samling 3: uke 5
  • Samling 4: uke 11

Alle samlingene planlegges til onsdag ettermiddag, mellom 13.30 og 16.00.

Påmelding til nettverket må skje i samråd med ledelsen ved egen skole. 

Kurssted: U1C16, Kommunegården, Sandvika

Ansvarlig: Marthe Fallang

Påmeldte: /40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: