Samling 4 – nettverk basekoordinatorer i SFO

Fredag 19. april
kl. 08:30-11:00

Nettverk for basekoordinatorer i SFO.

Antall samlinger: 4

Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet i SFO med fokus på:

  • Basekoordinatorrollen
  • Hvordan bidra til å lede SFO med kvalitet
  • Rammeplan for SFO
  • Lek, aktivitet og inkludering

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff og Berit Thoresen Dahle

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: