AVLYST! Samling 4 – Nettverk begynneropplæring

Onsdag 10. april
kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for lærere som jobber i 1. og 2. klasse. I løpet av året vil det være fire samlinger med ulik tematikk og innhold.

Mål: å gi lærere økt støtte, kompetanse og forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning, gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon.

Samling 4

Tema: Kommer

 

Påmelding til nettverket må skje i samråd med ledelsen ved egen skole.

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: