Samling 4 – nettverk flerspråklige elever

Mandag 4.mars
kl. 13.00-16.00

Dette nettverket er for lærere og andre ressurspersoner som jobber med flerspråklige elever.

Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet med flerspråklige elever.

Hvordan arbeide med muntlige ferdigheter  

-støtte og tilrettelegging.  

Refleksjoner og erfaringsdeling fra egen praksis 

  • Hvilke aktiviteter støtter muntlige ferdigheter? 

Hvordan kan vi styrke tolkningsfellesskapet på våre skoler?  

– praksisfortelling fra en tospråklig lærer 

Ønsker for nettverket skoleåret 2024-25 

Kurssted: Kunnskapssenteret, rom 223

Ansvarlig: Nina Kosberg

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: