Samling 4 – Nettverk lesing

Torsdag 11. april
kl. 13.30-16.00

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger tilby nettverk for lærere og andre som jobber med lesing i skolen skoleåret 2023/2024. Nettverket passer best for dere som jobber med den andre leseopplæringen, også dere i ungdomsskolen.

Praktisk informasjon

I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt fire samlinger. Det er obligatorisk å delta på alle fire samlingene dersom man melder seg på nettverket. Det vil legges opp til noe mellomarbeid/utprøving mellom samlingene.

Innhold

Hege Rangnes fra Lesesenteret i Stavanger vil stå for det faglige innholdet på samlingene og tema for de fire samlingene vil være:

  • Samling 1 – Veiledet lesing, intensiv opplæring,
  • Samling 2 – Veiledet lesing, intensiv opplæring
  • Samling 3 – Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster
  • Samling 4 – Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster

Påmelding til nettverket må skje i samråd med ledelsen ved egen skole.

 

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: