Samling – Nyutdannede år 2

Torsdag 16. november
Kl. 13.00-15.30

Nettverk for nyutdannede år 2 er valgfritt å delta på.

Agenda:

-Status og erfaringsdeling

-Tips til inkluderende felleskap og undervisning

 

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: