Skoleledersamling 2 – DeKomp

Onsdag 19.oktober
Skole 1 kl 0900 - 1100 / Skole 2 kl 1200 - 1400

Sted: Kunnskapssenteret, Konferanserom 220

Onsdag 19 september holder vi skoleårets første skoleledersamling. Denne samlingen vil være noe annerledes fra tidligere. Vi ønsker å invitere dere og en lærer fra hver skole til en prosess med desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp) som tema.

Fordi vi fort blir mange mennesker, deler vi denne samlingen i 2 etter nye kommunalsjefsområder.

Skole 1 vil ha samling fra 09.00-11.00

Skole 2 vil ha samling fra 12.00-14.00.

Vi ønsker altså at alle skoler stiller med en lærer i tillegg til ledergruppen. Dette kan gjerne være tillitsvalgt ved skolen, men hvis vedkommende ikke har anledning står dere fritt til å velge hvem denne er.

I løpet av samlingen vil dere få mulighet til å diskutere og komme med innspill til bruk av DeKomp-ordningen og organiseringen for neste skoleår.

 

Vel møtt!

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff og Thea Kadri Vikebø

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: