Skoleledersamling 4

Torsdag 19. januar
kl. 13.00 - 15.30

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: