Skoleledersamling 5

Torsdag 2.mars
kl. 13.00-15.30

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre

Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon.

Tema: Kommer

Ansvarlig: Ingunn Bremnes Stubdal

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: