SmartCamp 6.trinn – lærerkurs

Onsdag 28.september
Kl 1300-1600

Dette lærerkurset er for 6.trinnslærere som har meldt elevene sine på SmartCamp.

SmartCamp er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og bærumsskolen. Prosjektet med elevene har et omfang på ca. 3 dager. Dag 1 kommer Ungt Entreprenørskap til elevene, og hjelper skolene med å sette i gang prosjektet.

Aktivitetene i Smart gir elevene stort rom til å reflektere over egen læring, samt å utforske og drøfte bærekraftige, tekniske, praktisk og fremtidige løsninger på nye og eksisterende problemer. Elevene trenes i å stille spørsmål, tenke kritisk, eksperimentere og dokumentere løsningene sine gjennom praktiske oppgaver, slik at nye ideer omsettes til handling.

Det er sendt ut informasjon til skolelederne med egen påmelding på Teams.

Kurssted: Stabekk barneskole - Festsalen

Adresse: Gamle Ringeriksvei 23, 1356 Bekkestua

Ansvarlig: Marianne Leirskar Norveel og Annette Iversen Aarflot

Egen påmelding. Informasjon gitt skoleledere på Teams

Finn andre kurs: