Think Math: Erfaringsdeling

Onsdag 10.november
kl.14- 15:30

Erfaringsdeling:

Dette er et refleksjonskurs der vi deler erfaringene våre etter å ha prøvd ut flere leksjoner i Think Math.

Think Math er intensivkurs i matematikk for elever som strever med tallforståelse.

Kurssted: Rykkinn skole

Varighet: 1.5 timer

Ansvarlig: Inger Tiltnes

Påmeldte: 0/30

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: