Think Math : intensivkurs i regning for 1. og 2. trinn

Onsdag 2. februar
Kl. 14-16

Intensivkurs i regning: Think Math for 1-2.trinnselever
Think math er et undervisningsopplegg for elever som trenger ekstra støtte i læring av matematikkferdigheter.
På kurset vil vi snakke om organisering og innhold. Materiell vil bli vist.

Varighet: 2 timer

Ansvarlig: Inger TIltnes

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: