Trygt og godt skolemiljø

Skoleåret 2022/2023
Tilgjengelig hele året

Bistand innen trygt og godt skolemiljø 

Bente Granberg og Kaja Fiske Edvardsen jobber som kommunens Trygg-kontakter og spesialrådgivere innen læringsmiljø. Ved behov for bistand på skole-, klasse- og/eller individnivå kan skoler, foresatte og elever henvende seg: trygg@baerum.kommune.no 

Kaja Fiske Edvardsen

kaja.fiske@baerum.kommune.no

Telefon: 40 889 630

 

Bente Granberg

bente.granberg@baerum.kommune.no

Telefon: 415 60 840

 

Vi gjennomfører også fagøkter/workshop innen en bredt spekter av temaer tilknyttet trygt og godt skolemiljø. Se påfølgende liste for aktuelle temaer og ta kontakt for avtale.  

VEILEDNING FOR SKOLELEDERE I BRUK AV KOMPETANSEPAKKEN “TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ”  

Utdanningsdirektoratet har kommet ut med kompetansepakken “Trygt og godt skolemiljø”. Kompetansepakken består av en introduksjonsmodul og seks moduler som bygger på hverandre. Modulene handler om de ulike paragrafene i kapittel 9a. Også Fagfornyelsen har en sentral rolle i kompetansepakken. Skolen tar kontakt på mail/telefon og avtaler dato og tilpasset innhold. 

 

WORKSHOP I DET GODE FORELDREMØTE/ GODT SKOLE-HJEMSAMARBEID FOR SKOLELEDERE/MILJØLÆRERER/SOSIALLÆRERE/LÆRERTEAM M.FL. 

Det arrangeres fagøkt/workshop på egen skole for skoleledere eller/og hele personalet/lærerteamet i det gode foreldremøte. Samlingen vil ha fokus på relasjonsbygging, kommunikasjon, praktisk tilrettelegging, refleksjonsoppgaver mm. Skolen tar kontakt på mail/telefon og avtaler dato og tilpasset innhold. 

 

WORKSHOP I §9A FOR SKOLELEDERE/MILJØLÆRERER/SOSIALLÆRERE/LÆRERE. 

Det arrangeres fagøkt/workshop på egen skole for skoleledere eller/og hele personalet i elevenes rett til et Trygt og godt skolemiljø. Samlingen vil ha fokus på skolens aktivitetsplikt, med hovedfokus på å følge med, undersøkelse/analyse og tiltak på individ og system/klassenivå. Skolen tar kontakt på mail/telefon og avtaler dato og tilpasset innhold. 

 

Andre henvendelsesgrunner 

 • Trygt og godt skolemiljø – hva handler det om og hvordan jobbe forebyggende? 
 • Hvordan kan man bruke pedagogisk analysemodell i arbeid med skolemiljøsaker? 
 • Hvordan forebygger og håndterer man negativt språkbruk i skolen? 
 • Hvordan jobbe med livsmestring og sosial-emosjonell støtte i skolen? 
 • Hvordan forebygger og håndterer man digital mobbing? 
 • Hvordan gjør man en barnets beste vurdering i skolemiljøsaker? 
 • Klasseledelse – hvordan legge til rette for omsorgsfull kontroll i klasserommene? 
 • God start – hvordan kan man legge til rette for et godt læringsmiljø fra start? Temaet er spesielt aktuelt i forbindelse med overganger ml. barnehage-skole, 4.-5.trinn og barneskole og ungdomsskole 
 • Støtte i utfordrende samarbeid mellom skole og hjem 
 • Hvordan lage gode aktivitetsplaner i tråd med lovverk og vurdering av barnets beste? 
 • Hvordan kan vi sammen utvikle robuste barn og unge som mestrer livene sine?  
 • Hvordan kan skolen bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene?  

Ansvarlig: Bente Granberg og Kaja Fiske Edvardsen

Kontakt oss ved behov: trygg@baerum.kommune.no

Finn andre kurs: