Workshop i analyse av elevundersøkelse

Mandag 7.november
Kl 1330-1530

Målet med samlingen er å gi skoleledere innspill til hvordan analysere resultater fra elevundersøkelsen på egen skole. I tillegg til tips til hvordan drive prosess med lærerne i etterkant av undersøkelsen og sette inn tiltak på skole og trinn/klassenivå.

Kurssted: Kommer

Ansvarlig: Anne Hege Rosenlund, Bente Granberg og Petter Hågensen.

Påmeldte: /50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: