Workshop i link til livet

Avtales med GRSK
Fortløpende hele skoleåret

LINK står for livsmestring i norske klasserom. LINK kan være til hjelp for å få til godt arbeid i klasserom som fremmer god psykisk helse gjennom meningsfulle samtaler, utforskende refleksjoner, lek og moro om temaer som angår oss alle. LINK skal bidra til blant annet opplevelse av tilhørighet.

Denne workshopen er for personalet på skoler som vil prøve ut undervisningsopplegget og/eller dele erfaringer om Link, eventuelt videreutvikle skolens praksis innen det fagovergripende område folkehelse og livsmestring. Programmet finner du på https://www.linktillivet.no. Ta kontakt med Ane Buer eller Bente Granberg for å avtale workshop på egen skole.

Ansvarlig: Bente Granberg og Kaja Fiske Edvardsen

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: