Explain everything

Whiteboard med opptaksfunksjon. Super til forklaringsfilmer.

Explain everything

Explain everything er en digital whiteboard hvor du kan ta filmopptak av tavlen mens du skriver, tegner, beveger figurer og snakker. Hvis du ikke er så kjent med iPad/digital teknologi fra før av, bør du spare denne til du blir litt tryggere. Er du derimot klar for en litt mer utfordrende app, kan du gjerne ta en titt på Explain everything.

Slik ser appikonet ut:

Trykk her for å se en film på engelsk som gir en introduksjon til appen.

Oppgave: Lag en film hvor du forklarer hvordan du regner et mattestykke.