GraphoGame

Spillbasert bokstavtrening.

Lesespillet GraphoGame

Elever fra 1. – 4. trinn har appen GraphoGame, i Catalog. Målet med spillet er at barnet skal få sikker kunnskap om bokstav og bokstavlyd. Gjennom en rekke nivåer, går spilleren gradvis videre til korte og etter hvert lengre ord. Appen er utviklet av forskere ved Universitetet i Jyväskylä i Finland og det er laget i en norsk versjon i forbindelse med På Sporet-prosjektet.

Elevene kaller ofte appen for gg («Ge-ge»). Slik ser appikonet ut i Catalog:

Digitale lesespill kan være motiverende og lærerike, men lesespill er ingen mirakelløsning. Lesesenteret i Stavanger skriver at spillene må brukes på riktig måte for at elevene skal ha noe igjen for dem. Trykk her for å lese gode råd fra Lesesenteret.

Oppgaver for deg som skal undervise i grunnleggende lese- og skriveopplæring:

1. Installer GraphoGame fra Catalog og gjør deg kjent med appen.

2. Les rådene fra Lesesenteret over.

3. Hvordan kan du legge til rette for at elevene dine bruker appen på en hensiktsmessig måte? Reflekter og noter deg noen punkter.