IntoWords

Lydstøtte på tvers av apper.

IntoWords

I appen Skoleskrift 2 får elevene bokstavlyd og setninger opplest mens de skriver. Denne funksjonaliteten er ikke innebygget i for eksempel Book Creator og Pages. Behovet for lydstøtte i slike apper kan dekkes med IntoWords tastatur. IntoWords er både en egen app og et tastatur. Alle elevene i bærumsskolen har tilgang til Intowords. Elever på barneskolen har lydstøtte i norsk og engelsk, mens elever på ungdomsskolen har flere språk i tillegg.

Intowords har kommet med skriverammer og PDF-leser: https://attendee.gotowebinar.com/recording/709165623945070095.

Skriverammene er helt like på iPaden. PDF-leseren virker bedre på PC.

 

Vi legger som tidligere nevnt jevnlig ut webinarer på hjemmesiden vår: https://www.vitec-mv.com/no/kurs/gratis-webinarer/

Det vil komme flere webinarer utover høsten, og der er det bare å melde seg på.

Slik ser IntoWords ut i Catalog:

Først må brukeren laste ned appen Intowords fra Catalog. Så åpner man appen og logger inn med skolelogin og Feide brukernavn og passord. Deretter kan man gå til nettbrettets Innstillinger – Generelt – Tastatur – Tastaturer – Legg til nytt tastatur – legge til Intowords tastaturet og gi det full tilgang. Da kan man bruke IntoWords tastatur og få lydstøtte i alle apper hvor vanlig tastatur er tilgjengelig.

Under kan du se en film fra leverandøren Vitec MV.

 

Hvis du ønsker flere filmer og mer informasjon om IntoWords kan du se leverandørens hjemmeside.