Skoleskrift 2

Enkelt skriveverktøy med lydstøtte.

Skoleskrift 2

Skoleskrift 2 passer godt for de yngste elevene. Her får de lest opp bokstavlyden til en og en bokstav mens de skriver. Det er få valg når det gjelder farger og skrifttype. Elevene kan sette inn ett bilde i teksten, men ikke flere.

Slik ser appen ut i Catalog:

Vi ser at de yngste elevene har glede av skrive tekst på denne måten. En 5-åring som kanskje ikke har utviklet finmotorikk til å holde blyanten riktig, har likevel mye å fortelle, og kan skape meningsfulle ord og setninger med tastatur og lydstøtte. Husk at elevene må ha høretelefoner lett tilgjengelig og oppmuntre dem til å bruke lydstøtten mens de skriver. Du som lærer bør også ha lydstøtten på når du modellerer for elevene.

Oppgaver for deg som skal jobbe på 1. og 2. trinn eller med eldre elever som kan ha nytte av Skoleskrift 2:

1. Installer Skoleskrift 2 fra Catalog og gjør deg kjent med den ved å skrive litt tekst og sette inn et bilde.

2. Utforsk justeringsmulighetene du får tilgang til ved å trykke på pennen og tannhjulet øverst til høyre.

Trykk her for å se en film om hvordan man kan arbeide med den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, blant annet med Skoleskrift 2.