Halvkonkreter

Apper der elevene produserer innhold selv egner seg i mange fag, inkludert matematikk. Elevene kan for eksempel lage filmer der de forklarer noe eller multimodale tekster som viser matematisk kunnskap. I tillegg har vi en del apper i Catalog som er mer konkret rettet mot matematikkfaget. En del av disse kan samles under betegnelsen halvkonkreter.

Halvkonkreter

Se filmen under for å få en oversikt over apper som kan brukes som halvkonkreter.