Avlyst Tidsreise Sapmi fra Able Magic (app i catalog)

Tidsreise Sapmi på ett minutt

På grunn av få påmeldte, avlyses dagens kurs

Tidsreise Sapmi på 5 minutter.

 

https://vimeo.com/560582560

«Tidsreise Sápmi Skole» er interaktiv formidling av samisk kultur og historie for skoler i og utenfor Sápmi. Gjennom tekst, lyd, bilder og musikk formidles fortellinger om og fra Sápmi – på to samiske språk og norsk. Læremiddelet er todelt. I «historien» kan du bevege deg rundt på tidslinjen og kartet for å lære om viktige hendelser og mennesker fra ulike deler av Sápmi til ulike tider. I «tradisjoner» blir du kjent med alt fra joik, språk og naturreligion – til båtbygging, håndverk og samenes åtte årstider. Hvert tema har egne oppgaver tilpasset fagfornyelsen.

 

Oppdatert versjon av «Tidsreise Sápmi Skole» er tilgjengelig for nedlasting fra 15. september 2021.

Link til oversikt over kompetansemål:

https://www.tidsreisesapmi.no/kompetansemal