LearnLab

Introduksjon til LearnLab

Hvordan bruke tankekart/Idealab?

https://vimeo.com/631726559

https://vimeo.com/623287413

 

Etter påske har vi en stor lansering med følgende ny funksjonalitet:

 

  1. Helt ny søke side som er mye mere intuitiv (enkelt å sortere på mål og begreper), som gjør det lettere å finne ressurser rettet mot LK20.
  2. Mye nytt og spennende innhold. Blant annet nytt innhold til IdeaLab og StoryLab som gjør elevproduksjonsarbeid engasjerende og lærerikt.
  3. Muligheter for at elevene deler med hverandre og deling mellom modulene, som for eksempel gjør at elevene kan starte med en kollektiv økt, fortsette med et individuelt tankekart, arbeide videre med en multimodal tekst, for så å få individuell eller kollektiv tilbakemelding fra elever og lærer.
  4. Andre versjon av IdeaLab verktøy for elevproduksjon av tankekart med tidslinjer, sorteringsbokser +++.
  5. Andre versjon av begrepsbank med komplett oversikt over de viktigste ferdighetene og begrepene som kan knyttes til LK20.