Modul 3: Læringsfilm

I denne modulen blir du kjent med flere verktøy for å lage film med nettbrettet. Lærer kan for eksempel lage film for forklare noe for elevene, og elevene kan lage film for å forklare noe for lærer eller medelever. Slike filmer kaller vi gjerne læringsfilmer. Elevenes filmer kan gi lærer innsikt som er nyttig for videre veiledning av eleven. Tidligere ville en elev kanskje levert inn en side med regnestykker til læreren. Læreren kunne se hvilke svar eleven hadde kommet frem til, men visste lite om arbeidsprosessen og tankevirksomheten eleven hadde hatt underveis. Med nettbrettet kan eleven ta opp en film hvor hen snakker, peker og forklarer mens utregningene utføres. Filmen sendes til læreren i Showbie og læreren kan se og høre hvordan eleven tenker og oppdage eventuelle misoppfatninger. Etter hvert som elevene blir trygge på hvordan de lager film, slik at det tekniske ikke tar mest fokus, kan film bli et alternativ til for eksempel skriftlig tekst når de skal vise kompetanse innen et tema. Med film har elevene enda en måte å uttrykke seg på, og for mange elever er det motiverende om de får velge selv hvordan de ønsker å vise kompetansen sin etter å ha jobbet med et tema.

Kamera

Det enkle er ofte det beste. Man trenger egentlig ikke mer enn det vanlige kameraet for å lage en læringsfilm. Enkelt og greit, åpne kamera-appen, velg video, og film noe du ser eller deg selv som snakker og forklarer noe.

 

 

Skjermopptak

Med skjermopptak filmes alt som skjer på skjermen din så lenge du gjør opptak. Du velger selv om du vil ta opp lyd samtidig eller ikke. Skjermopptakene lagres som videoer under «Bilder». I filmen under får vite hvordan du lager skjermopptak.

 

Oppgaver:
1. Gjør innstillingene beskrevet i teksten hvis du ikke har skjermopptak kontrollsenteret når du sveiper skrått fra øverste høyre hjørne.
2. Lag et enkelt skjermopptak hvor du viser noe på skjermen.
3. Finn skjermopptaket lagret i kamerarullen på nettbrettet (Bilder). Rediger lengden på klippet ved å dra i kantene og arkiver.

Clips

Vil du lage filmer med et moderne uttrykk? Da er Clips appen for deg. Appikonet ser slik ut:

Se filmen under for å komme i gang.

Se også leverandørens brukerveiledning.

Oppgave: Lag en film hvor du prøver en del av funksjonene i Clips. For eksempel en film hvor du presenterer seg for elevene og forteller litt om deg selv og hva du gleder deg til dette skoleåret. Filmen kan arkiveres i kamerarull (Bilder) og deles med elevene i Showbie når skoleåret starter.

Elevarbeid: Trykk her for å se eksempel på et elevarbeid laget med Clips.

iMovie

iMovie er et grundig verktøy til filmredigering som gjør det enkelt å klippe, legge på lyd og tekst, og som også har mulighet for å lage film med greenscreen. Appikonet ser slik ut:

Ta en titt på leverandørens brukerveiledning og gjør deg kjent med appen. Husk å velge iPad der du må velge mellom iPad og Mac.

Oppgave: Lag en film om hvordan man bretter et papirfly. Papirflybretting er et eksempel på ting som forklares enklere ved hjelp av film enn med bokstaver. Filmen skal være under to minutter lang. Forsøk å bruke så mange funksjoner som mulig. Legg til bilder eller video, tekst (title) og lydopptak.

Explain everything

Explain everything er en digital whiteboard hvor du kan ta filmopptak av tavlen mens du skriver, tegner, beveger figurer og snakker. Hvis du ikke er så kjent med iPad/digital teknologi fra før av, bør du spare denne til du blir litt tryggere. Er du derimot klar for en litt mer utfordrende app, kan du gjerne ta en titt på Explain everything.

Slik ser appikonet ut:

Trykk her for å se en film på engelsk som gir en introduksjon til appen.

Oppgave: Lag en film hvor du forklarer hvordan du regner et mattestykke.

 

 

iMotion

iMotion appen for deg som vil lage «stop motion film», en film som er satt sammen av mange stillbilder. Du plasserer nettbrettet slik at kameraet rettes mot det du vil ta bilde av, og stiller inn appen til å automatisk ta bilder ved et visst tidsintervall eller manuelt når du er klar til å ta neste bilde. Du kan for eksempel plassere figurer foran kameraet og flytte dem litt for hvert bilde. På den måten skaper du en illusjon av bevegelse når bildene settes sammen og spilles av rett etter hverandre. Filmene kan lagres i kamerarull og deles i Showbie.

Se filmen under for en rask introduksjon til appen og et lite eksempel på en film.

 

Oppgave:

Lag en animasjonsfilm med iMotion, for eksempel med figurer som beveger seg, som i eksempelet i filmen.

Oppgaver:

  1. Hva tenker du er nyttig med å bruke film i læringsarbeidet?
  2. På hvilken måte kan du legge til rette for at elevene får bruke film i læringssituasjoner og for å vise faglig kompetanse?
  3. Ser du noen fallgruver ved å bruke film i læringsarbeidet? Hva kan du i så fall gjøre for å unngå dem?
  4. Nå har du blitt kjent med flere apper for å lage film. Velg en app som kan være passende for elevgruppen din og lag en plan for hvordan dere kan komme i gang med å bruke denne appen den første skoleuka.