Modul 4: Showbie

Showbie er en kommunikasjon- og delingsplattform som brukes av alle skoler i Bærum. Her legger lærere ut informasjon, oppgaver, lenker og annet til elevene, mens elevene leverer skolearbeid til læreren. Ved at elevene leverer utkast underveis i arbeidsprosessen, kan læreren følge utviklingen tett og gi fremovermeldinger. Lærere kan også lage grupper hvor elever kan kommunisere og samarbeide med hverandre. I tillegg kan foreldre opprette egne foreldrebrukere som gir mulighet til å se det læreren har åpnet opp for når det gjelder deres barn.

Opprette lærerbruker

Se filmen for informasjon om hvordan du oppretter lærerbruker.

(Innlogging med Feide krever tofaktorautentisering. Trykk her for å se brukerveiledning for tofaktorautentisering).

 

Klasser og grupper

Se filmen for informasjon om hvordan du lager klasser og grupper, får medlemmer i klassene og legger til innhold til elevene dine. Den viktige forskjellen på klasser og grupper presiseres også i filmen: I en gruppe ser alle alt, mens i en klasse ser elevene kun sine egne og lærerens innlegg.

 

Struktur i Showbie

Skolene i Bærum bør ha nokså lik struktur i Showbie for å lette arbeidet for tospråklige lærere, foreldre med barn på flere skoler og andre som er involvert i flere skoler. Derfor er det laget en rutine for felles struktur i Showbie. Den er opprinnelig laget for barneskoler, men vi anbefaler at også lærere på ungdomsskolen leser dette skrivet, da mye vil være aktuelt for alle.

Les skrivet om struktur i Showbie her.

 

 

Foreldretilgang

Foreldre kan opprette en egen foreldrebruker i Showbie. Med en foreldrekode fra læreren får man innsyn til sitt barn i Showbie. Hvert barn har sin unike foreldrekode. Hvor mye av elevens Showbie foreldrene får se med foreldrebrukeren, kommer an på hvor gammel eleven er.

Bærumsskolens retningslinjer for foreldretilgang i Showbie innebærer at foreldre får gradvis mindre tilgang til elevenes produksjon i Showbie, jo eldre elevene blir. Elevene er delt inn i tre grupper, fra 1.-3. trinn, 4.-6. trinn og 7.-10. trinn med gradvis mindre foreldreinnsyn.

Retningslinjene for foreldretilgang ble utarbeidet på bakgrunn av IKT-senterets «Forslag til beste praksis for foresattes tilgang til skolens digitale læringsplatform». Nå er IKT-senteret del av Utdanningsdirektoratet, og vi legger Utdanningsdirektoratet og Datatilsynets anbefalinger til grunn.

Les skriv med informasjon til foresatte her.

Trykk her for Showbies instruksjon for å finne foreldrekodene. Hver elev har sin unike kode som gis til de foresatte.

Showbie brukerstøtte

Showbie har gode nettsider hvor du finner svar på de fleste problemstillinger. Trykk her for å komme til nettsiden for Showbie support.

I tillegg har hver skole en  Showbie administrator, vanligvis en avdelingsleder. Hør med ledelsen ved din skole hvem som har denne rollen hos dere.

Hvis du har spørsmål om Showbie som ikke dekkes av dette, kan du kontakte Ragnhild i Grunnskoleavdelingen på e-post: ragnhild.sommerschild@baerum.kommune.no.