Modul 5: Presentere og tegne

Presentasjon med Keynote

Med Keynote lager du presentasjoner med lysbilder, på samme måte som i PowerPoint. Se filmen for en introduksjon.

Oppgave:

Lag en presentasjon på 3-4 lysbilder om en valgfri by. Presentasjonen skal inneholde tekst, bilder og overganger mellom lysbilder. Prøv deg frem så du blir kjent med mange av funksjonene.

Utfordring:

Ta et skjermopptak mens du spiller av presentasjonen din og snakker mens lysbildene vises. Opptaket blir til en film som legges blant bildene på nettbrettet. (Ved behov kan du se modulen om læringsfilm for en beskrivelse av hvordan man gjør skjermopptak. Merk at du må ha valgt mikrofon på for at lyden av at du snakker skal komme med).

Tegning på nettbrett

Vi ønsker at elevene skal utvikle kreativitet og skaperevne. Det finnes mange muligheter i det digitale. Man kan for eksempel lage digitale tegninger på nettbrettet som igjen kan brukes i andre apper for å skape multimodale tekster eller animasjonsfilmer. I filmen under får du en introduksjon til tegneappen Paper by FiftyThree og tegneverktøyet i appene Keynote, Pages og Numbers. Vi viser også hvordan dine/elevenes tegninger kan lagres som bilder så de kan brukes videre i tekster og filmer i andre apper.

Oppgaver:
Last ned appen Paper by FiftyThree og lag en tegning mens du gjør deg kjent med funksjonene. Lagre bildet.

Åpne Keynote, finn frem til tegneverktøyet og lag en tegning. Lagre tegningen som et bilde.

Reflekter:

Hva vil du gjøre for at elevene dine skal bli kjent med mulighetene for tegning på nettbrettet og kunne bruke tegning som uttrykksform i læringsarbeidet? Noter noen punkter.