Foredrag om overgang barnehage – skole med Else Devold

Overgang barnehage – skole

Bærum kommune har felles rutiner for overgangene i opplæringsløpet fra barnehage til videregående opplæring. Nedenfor finner du foredraget Else Devold holdt om engasjement, nysgjerrighet og lærelyst på samlingen for barnehagestyrere og avdelingsledere i skolen i januar 2021.

Klikk her for å se foredraget.

Overgangsrutinene finner du på Bærum kommunes nettsider. Rutinene oppdateres årlig.