Modul 2: Programmering i læreplanen

Med fagfornyelsen er programmering blitt en del av læreplanen. Programmering er ikke et eget fag, men en integrert del i fire fag. Matematikkfaget har hovedansvaret for programmeringen. I matematikk finner du kompetansemål i programmering på alle trinn. I tillegg har naturfag, kunst og håndverk og musikk kompetansemål i programmering. Når programmeringen er lagt inn i kompetansemålene og ikke som et eget fag, betyr det at programmering skal være en integrert del av disse fire fagene.

Kompetansemål i matematikk etter 4. trinn:

  • Utforske og beskrive strukturer og mønster i lek og spill
  • Lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Arbeidet med programmering bør preges av kreativitet og skaperglede, ikke bare at elevene følger en programmeringsoppskrift. I modul 4 finner du noen forslag til aktiviteter. Elevene kan lage programmer i Scratch Jr, litt mer avanserte mattespill i Scratch Jr, i tillegg til gode, gammeldagse brettspill.