Tillegg til Super:bit

Skoleåret 20/21 er Super:bit den store satsingen for 6. trinn når det gjelder programmering, med oppstart i januar 2021. Du kan vurdere om dere bør gjøre noen programmeringsaktiviteter i tillegg, for å sikre at kompetansemålene om programmering i læreplanen dekkes.

Kompetansemål i matematikk etter 6. trinn er:

  • «bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster»

Kompetansemål i naturfag for mellomtrinnet er:

  • «utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen»

Vi har laget en egen boks om micro:bit her i kursportalen. Trykk her for å komme dit og se  introduksjonsfilmer og beskrivelser av hvilke forberedelser du bør gjøre før dere setter i gang med microbit, i tillegg til mange forslag til aktiviteter.

Under ser du tre oppgaver som er særlig relevante for trinnets kompetansemål i matematikk:

Areal av rektangel med microbit – Oppgaveark til elever

Omkrets av sirkel med microbit – Oppgaveark til elever

Lage funksjon med microbit – Oppgaveark til elever