Programmering med Lego på SFO

Programmering med Lego på SFO

Bygging med Lego, koblet til programmering og teknologi. En aktiv og utforskende tilnærming til naturfag, med fokus på samarbeid. Har dere lyst til å sette opp programmering med Lego som aktivitet for barna på SFO? Men trenger kanskje litt hjelp til å komme i gang? Da er det bare å lese videre.

Alle barneskolene i Bærum har tidligere fått esker med Lego WeDo 2.0. Dette var i første omgang tiltenkt 4. trinn på SFO. Mange skoler har hatt god erfaring med utstyret og noen har tatt det i bruk på flere trinn, både i skoletiden og på SFO.

Nye ansatte har kanskje kommet til, slik at det er behov for en ny introduksjon til utstyret. I filmen under får dere derfor et digitalt introduksjonskurs.

Anbefalt gjennomføring av dette lille kurset:

  • Sett av cirka 1,5 time.
  • Minst to ansatte fra SFO bør gjennomføre sammen, slik at dere kan samarbeide.
  • Dere trenger nettbrett med appen «Lego WeDo Education 2.o.» installert. Appen ligger i Catalog på skole-iPadene.
  • Dere trenger også esker med Lego WeDo (vanligvis en eske per to personer, men en eske per person i perioder med ekstra retningslinjer knyttet til smittevern).
  • Hver eske med Lego trenger 2 AA-batterier, hvis det ikke er installert fra før.

Når punktene over er ivaretatt, kan dere spille av filmen under som er et kurs i filmformat. Det er lagt opp til at man setter filmen på pause når man skal bygge og programmere legoen selv.

 

Programmering på SFO