Forslag til aktiviteter

Kompetansemål i matematikk etter 9. trinn:

  • «Simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke programmering»

I arbeidet med dette kompetansemålet kan du la elevene programmere en treningsmaskin. Når de har laget programmet i micro:bit-appen og overført det til den fysiske microbiten, kan elevene riste på microbiten for å få beskjed om hvilken aktivitet de skal gjøre. Hva de skal gjøre trekkes tilfeldig, enten det er armhevinger, 50 meter spurt eller kanskje 1 minutts avslapning.

Under ser dere koden til microbit. Merk at de røde blokkene er variabler som må opprettes før de tas i bruk. Variabelen «terning» lages ved å trykke på «Variabler» og velge «Lag variabel».

 

Mulige utvidelser

Antall: Dere kan avansere med egen kode som sier hvor mange ganger du skal gjøre aktiviteten. F.eks. slik at du rister for å få vite hvilken aktivitet du skal utføre og deretter trykker på A-knappen for å få vite hvor mange minutter du skal gjøre dette, eller hvor mange repetisjoner du skal ta.

Radiosender: Dere kan avansere ved å bruke radiosender. Da arbeider dere også med kompetansemålet i naturfag som handler om å «utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker». En person kan riste på microbiten sin og sende resultatet til de andre microbitene via radiosignal. På den måten får de andre elevene beskjed om hvilken fysisk aktivitet de skal utføre.

Kompetansemål i naturfag etter 10. trinn:

  • «Utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker».

Skattejakt

Ved å bruke radiosender kan microbiten merke hvor nærme den er en annen microbit. Dette kan brukes i skattejakt, ved at en microbit gjemmes og er skatten. Elevene skal så stille inn sin egen microbit på samme kanal og søke etter skatten mens de går rundt i rommet. Trykk her for beskrivelse av aktiviteten.

1 meter`n

En variant som kan være aktuell i koronatiden er å bruke samme type program for å sjekke om vi overholder 1 meters avstand. La to og to elever jobbe sammen ved at de programmerer microbiten til å gi beskjed dersom de kommer nærmere hverandre enn 1 meter. Hvert par bør velge en egen kanal, slik at andre microbiter ikke forstyrrer signalet. Sensoren er nok ikke like nøyaktig som en meterstokk, men elevene kan undersøke hvor nøyaktig det er.

Programmering på ungdomsskolen