Aktiviteter med BlueBot

Alle barneskoler i Bærum har Blue-Bot gulvroboter. Dette biene egner seg godt i småskolen, som en introduksjon til digital, programmerbar teknologi. Filmen under viser forslag til aktiviteter. Det finnes også en tilhørende app. Vi anbefaler å jobbe mye med den fysiske roboten før man eventuelt introduserer den mer abstrakte appen.

Utstyr: BlueBot gulvrobot