Modul 1: Vurdering av kompetanse i fagfornyelsen

Fagøkt om vurdering av kompetanse i fagfornyelsen

Trykk her for å se professor Henning Fjørtoft fra NTNU snakke om Vurdering av kompetanse i fagfornyelsen.

Etter at dere har sett filmen, kan dere snakke sammen om disse refleksjonsspørsmålene:

  • Kompetansebegrepet i Fagfornyelsen er utvidet sammenlignet med kompetansebegrepet i LK06. Hva vil være de viktigste forskjellene i dine fag?
  • Hvilke vurderingsformer foretrekker du å bruke i dine fag, og hvordan kan elevene vise forståelse med disse vurderingsformene?
  • Møter elevene tilstrekkelig variasjon i vurderingsformer, og er det godt samsvar mellom innholdet i undervisningen og vurderingsformene?