Modul 4: Selvregulert læring

Fagøkt om selvregulert læring

Trykk her for å se professor Henning Fjørtoft fra NTNU snakke om selvregulert læring.

Etter at dere har sett filmen, kan dere drøfte disse spørsmålene i profesjonsfellesskapet:

  • Selvregulering innebærer planlegging, aktivitet og refleksjon. Hvordan ser disse fasene ut i din undervisning? Er det noe du vil bruke mer tid på?
  • Hvilke pedagogiske grep gjør du for at elevene skal danne seg klare mentale bilder og bli mer selvstendige i senere situasjoner?
  • Hvordan håndterer du elever som er umotiverte og går i forsvarsmodus når de skal gjøre oppgaver?
  • Hva slags lese- og skriveoppgaver gir du til elevene, og hvilke muligheter har de til å øve på selvreguleringsstrategier i disse aktivitetene?