Showbie

Showbie er en kommunikasjon- og delingsplattform som brukes av alle skoler i Bærum. Her legger lærere ut informasjon, oppgaver, lenker og annet til elevene, mens elevene leverer skolearbeid til læreren. Ved at elevene leverer utkast underveis i arbeidsprosessen, kan læreren følge utviklingen tett og gi fremovermeldinger. Lærere kan også lage grupper hvor elever kan kommunisere og samarbeide med hverandre. I tillegg kan foreldre opprette egne foreldrebrukere som gir mulighet til å se det læreren har åpnet opp for når det gjelder deres barn.

Opprette lærerbruker

Se filmen for informasjon om hvordan du oppretter lærerbruker.

(Innlogging med Feide krever tofaktorautentisering. Trykk her for å se brukerveiledning for tofaktorautentisering).

 

Klasser og grupper

Se filmen for informasjon om hvordan du lager klasser og grupper, får medlemmer i klassene og legger til innhold til elevene dine. Den viktige forskjellen på klasser og grupper presiseres også i filmen: I en gruppe ser alle alt, mens i en klasse ser elevene kun sine egne og lærerens innlegg.

 

Struktur i Showbie

Skolene i Bærum bør ha nokså lik struktur i Showbie for å lette arbeidet for tospråklige lærere, foreldre med barn på flere skoler og andre som er involvert i flere skoler. Derfor er det laget en rutine for felles struktur i Showbie. Den er opprinnelig laget for barneskoler, men vi anbefaler at også lærere på ungdomsskolen leser dette skrivet, da mye vil være aktuelt for alle.

Les skrivet om struktur i Showbie her.

 

 

Foreldretilgang

Foreldre kan opprette en egen foreldrebruker i Showbie. Med en foreldrekode fra læreren får man innsyn til sitt barn i Showbie. Hvert barn har sin unike foreldrekode. Hvor mye av elevens Showbie foreldrene får se med foreldrebrukeren, kommer an på hvor gammel eleven er.

Bærumsskolens retningslinjer for foreldretilgang i Showbie innebærer at foreldre får gradvis mindre tilgang til elevenes produksjon i Showbie, jo eldre elevene blir. Elevene er delt inn i tre grupper, fra 1.-3. trinn, 4.-6. trinn og 7.-10. trinn med gradvis mindre foreldreinnsyn.

Retningslinjene for foreldretilgang ble utarbeidet på bakgrunn av IKT-senterets «Forslag til beste praksis for foresattes tilgang til skolens digitale læringsplatform». Nå er IKT-senteret del av Utdanningsdirektoratet, og vi legger Utdanningsdirektoratet og Datatilsynets anbefalinger til grunn.

Les skriv med informasjon til foresatte her.

Trykk her for Showbies instruksjon for å finne foreldrekodene. Hver elev har sin unike kode som gis til de foresatte.

Showbie brukerstøtte

Showbie har gode nettsider hvor du finner svar på de fleste problemstillinger. Trykk her for å komme til nettsiden for Showbie support.

I tillegg har hver skole en  Showbie administrator, vanligvis en avdelingsleder. Hør med ledelsen ved din skole hvem som har denne rollen hos dere.

Du kan også kontakte Showbie på e-post til support@showbie.com. De holder til i Canada, så henvendelser på engelsk er greiest.

Apper til kommunikasjon og lagring