Mengdetrening

Apper der elevene produserer innholdet selv egner seg i mange fag, inkludert matematikk. Elevene kan for eksempel lage filmer der de forklarer noe eller multimodale tekster som viser matematisk kunnskap. I tillegg har vi en del apper i Catalog som er mer konkret rettet mot matematikkfaget, blant annet til mengdetrening.

Mengdetrening

Filmen under gir en oversikt over apper som kan brukes til mengdetrening i matematikk.