Modul 2: Aktiviteter

Du finner mange forslag til aktiviteter inne i selve appen. Vi trekker likevel frem noen aktiviteter her. Det kan være lurt å starte øverst på listen med de enkleste aktivitetene, slik at elevene får erfaring med å lage et program, koble nettbrett og microbit sammen og overføre programmet fra nettbrettet til microbiten. Oppgavearkene viser elevene sammensetningen av blokker slik at de kan følge oppskriften. Dette kan være nyttig i begynnelsen for å lære å kode, men i lengden ønsker vi at elevene skal bevege seg utenfor den ferdiglagde oppskriften og være kreative selv. Derfor er det forslag til utvidelser mot slutten av hver oppgave, slik at elevene kan bygge videre på koden sin. Når elevene har mer erfaring bør de også få mulighet til mer frie prosjekter.

For å unngå tekniske problemer er det viktig at du som lærer har lastet inn HEX-filen med nyeste «firmware» til microbitene på forhånd. Da vet du at de er klare for å kobles til tre nye ipader. Denne filen lastes ned ved at du kobler microbit til pc med USB-kabelen og følger instruksjonene her.

Aktiviteter

Smile/sur – Oppgaveark til elever

Navneskilt – Oppgaveark til elever

Temperaturmåler – Oppgaveark til elever

Kast en terning – Oppgaveark til elever

Skritteller – Oppgaveark til elever

Areal av rektangel – Oppgaveark til elever

Multiplikasjonsøver – Oppgaveark til elever

Animasjon – Oppgaveark til elever

Mattespillet Hils! – Oppgaveark til elever

Omkrets av sirkel – Oppgaveark til elever

Poengteller – Oppgaveark til elever

Partall eller oddetall – Oppgaveark til elever

Sannsynlighet med en terning – Oppgaveark til elever

Sannsynlighet med to terninger – Oppgaveark til elever

Sannsynlighet for Yatzy – Oppgaveark til elever

Lage funksjon – Oppgaveark til elever

Treningsmaskin – Beskrivelse til lærer