Skrible, Skolerom og eMatte fra Kommuneforlaget

Hvordan ta i bruk Skolerom: 

KF har sammen med Orage samlet tekster for grunnleggende lesing og tverrfaglige emner i alle fag. Kompetansemålene fra den nye læreplanen LK20 ligger til grunn for det brede utvalget av tekster – og mestring og leseglede, selvfølgelig!

Hvordan ta i bruk Skrible

Skrible vurderer elevenes tekster, men retter ikke. Når elever får forslag til omskrivinger på nynorsk eller bokmål, må de skrive inn endringene i teksten selv. Det gjør skriveprosessen mer lærerik.

Hvordan ta i bruk eMatte:  

I eMatte får du en fullstendig oversikt over dine klasser og elever, og det legges til rette for tilpasset opplæring på en effektiv måte. Du velger og tilpasser ut ifra et bredt utvalg oppgaver. Oppgavesettene er tilgjengelig på tre ulike nivåer, slik at elevene kan få tildelt regneoppgaver tilpasset sitt nivå. Samtidig som elevene løser oppgaver, kan du få dypere innsikt i prosessen deres og følge med på progresjonen.