Modul 4: Forslag til aktiviteter

LK20 er en kompetanseplan og ikke en innholdsplan. Læreplanen beskriver hvilken kompetanse elevene skal utvikle, ikke hvilke aktiviteter de skal gjennomføre. Det betyr at det er mange forskjellige tilnærminger til å nå kompetansemålene. I denne modulen beskriver vi noen aktiviteter som kan brukes for å arbeide med kompetansemål knyttet til programmering på 3. trinn. Dette er kun forslag til aktiviteter, ment som inspirasjon til å skape egne aktiviteter selv, ikke en føring om hvordan det skal gjøres.

Vi minner om at Showbie-klassen «Programmering 1. – 10. trinn» fortsatt er tilgjengelig. Her finner du lærerveiledninger fra tidligere år med flere aktiviteter. Spør kollegaene dine om klassekoden hvis du ikke er medlem.

Aktivitet 1: Kart over gymsalen

Trykk her for beskrivelse av aktiviteten Kart over gymsalen

Aktivitet 2: Kart over skolegården 

Trykk her for beskrivelse av aktiviteten Kart over skolegården

Aktivitet 3: Koordinattegninger

Trykk her for beskrivelse av aktiviteten Koordinattegninger

Aktivitet 4: Fire på rad i koordinatsystem

Trykk her for beskrivelse av aktiviteten Fire på rad