Modul 2: Programmering i læreplanen

Med fagfornyelsen er programmering blitt en del av læreplanen. Programmering er ikke et eget fag, men en integrert del i fire fag. Matematikkfaget har hovedansvaret for programmeringen. I matematikk finner du kompetansemål i programmering på alle trinn. I tillegg har naturfag, kunst og håndverk og musikk kompetansemål i programmering. Når programmeringen er lagt inn i kompetansemålene og ikke som et eget fag, betyr det at programmering skal være en integrert del av disse fire fagene.

Kompetansemål i matematikk etter 5. trinn:

  • «Lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer»

Programmering gjør det mulig å simulere for eksempel en million terningkast, og kan dermed også egne seg i arbeid med kompetansemålet:

  • «Diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk»

I naturfag finner vi dette kompetansemålet for mellomtrinnet:

  • «Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen»

 

Arbeidet med programmering bør preges av kreativitet og skaperglede, ikke bare at elevene følger ferdige oppskrifter for programmer.